En

Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£650.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Ebrill 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
5 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn gyfrifol am iechyd a diogelwch pawb ar y safle, gallai’r cwrs hwn fod yn amhrisiadwy. Mae’n rhoi canllaw i chi ar gyfer sicrhau bod y gwaith i gyd yn cael ei wneud yn unol â chyfraith gyfredol, ac yn edrych ar atebolrwydd dros iechyd, diogelwch a lles y gweithwyr ar y safle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth gyfredol ac arferion gweithio diogel yn niwydiannau amgylchedd adeiledig ac adeiladu

 

…Unrhyw un sydd wedi neu ar fin ymgymryd â chyfrifoldebau goruchwyliol

 

…Deall y cyfrifoldebau cyfreithiol sy’n berthnasol i’ch gweithgareddau gwaith

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs 5-niwrnod hwn yn cwmpasu’r pynciau canlynol:

 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015
 • Gosodiad safle
 • Asesiadau risg a datganiadau dull
 • Gweithio ar uchder
 • Sgaffaldiau
 • Trydan  
 • Cloddiadau
 • Dymchwel
 • Gweithio mewn lleoedd cyfyng
 • Newidiadau diweddar mewn arferion gwaith derbyniol

Cewch eich asesu ar eich cyfranogiad trwy gydol y cwrs, ynghyd ag arholiad 25-cwestiwn sy’n cynnwys cwestiynau amlddewis ac atebion ysgrifenedig byr. Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif sy’n ddilys am 5 mlynedd.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser rhad ac am ddim gyda dysgu hyblyg a chyfleus sy'n cyd-fynd â'u ffordd o fyw bresennol (yn amodol ar gymhwysedd). Os ydych dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth, yn ennill llai na £30,596 y flwyddyn ac yn dymuno gwneud cais am y cwrs hwn fel rhan o’r fenter PLA, defnyddiwch y ddolen isod i wneud cais:

https://www.coleggwent.ac.uk/cy/course/LA0016/citb-site-management-safety-training-scheme-smsts?uioid=504791

Ble alla i astudio Cskills Awards Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS) Lefel 3?

NCCE2764AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Ebrill 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr