En

Bywluniadu

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Ffioedd

Ffioedd
£40.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Ebrill 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno datblygu sgiliau a thechnegau mewn lluniadu modelau bywyd. Bywluniad yw lluniadu'r ffurf ddynol yn unrhyw un o'i siapiau a'i ystumiau amrywiol gan ddefnyddio unrhyw un o'r cyfryngau lluniadu. Gall y term hefyd gyfeirio at y weithred o gynhyrchu llun o'r fath. Gall graddau'r cynrychioliad amrywio o rendradiadau hynod fanwl gywir, anatomegol i frasluniau rhydd a mynegiannol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy'n dymuno datblygu sgiliau yn y maes hwn ar gyfer datblygu sgiliau neu fel hobi newydd.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn defnyddio gwahanol fathau o gyfryngau lluniadu. Defnyddio dewis o bensiliau braslunio (2B - 6B) ffyn siarcol neu bensiliau. Rwber pwti. Inc a brwsh neu nib.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.
Ble alla i astudio Bywluniadu?

PPCE2450JS
Parth Dysgu Torfaen
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 02 Ebrill 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr