Photoshop i ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Mawrth 2024

Hyd

Hyd
22 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i Adobe Photoshop a bydd yn rhoi'r sgiliau i chi olygu eich delweddau ffotograffig yn broffesiynol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...mae gennych ddiddordeb cryf mewn Ffotograffiaeth.

...rydych eisiau golygu eich delweddau yn broffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs byr 10 wythnos hwn wedi'i strwythuro i roi ystod o sgiliau golygu gwahanol i chi sy'n cyd-fynd â'r feddalwedd Adobe Photoshop. Byddwch yn dechrau drwy ddysgu hanfodion golygu lluniau o newid goleuni, tymheredd a dyfnderau lliw eich delwedd i sgiliau golygu uwch megis cymysgu haenau a montage lluniau. Byddwn hefyd yn archwilio elfennau golygu eraill megis Du a Gwyn a thôn sepia.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer ymgeisio am y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn agored i unrhyw ffotograffydd amatur neu broffesiynol sy'n dymuno datblygu eu sgiliau golygu o fewn Adobe Photoshop.

Bydd Photoshop yn cael ei ddarparu i chi ei ddefnyddio ar y cwrs o fewn gwersi yn ogystal â chyfarpar ffotograffig arall.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: sam.warr@coleggwent.ac.uk

Ble alla i astudio Photoshop i ddechreuwyr?

PECE2437AA
Parth Dysgu Torfaen
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 05 Mawrth 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr