City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£320.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:45

Hyd

Hyd
17 wythnos

Yn gryno

Mae’r cwrs yma’n ddelfrydol i rywun sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu sy’n bwriadu gweithio ynddo, sy’n gallu mynd i’r coleg ddiwrnod yr wythnos i astudio. Dyma gymhwyster newydd sy’n ymdrin â’r syniadau allweddol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy’n adlewyrchu’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sydd bellach yn sail i lawer o’r cymwysterau newydd yn y sector hwn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun dros 16 neu’n hyn sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu sy’n bwriadu gweithio ynddo.

…Gweithwyr gofal cartref sydd heb gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru hyd yma, ac sydd angen gwneud hynny erbyn 2021.

…gweithwyr gofal sy’n oedolion sydd heb gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru hyd yma, ac sydd angen gwneud hynny erbyn 2022.

Cynnwys y cwrs

Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o wybodaeth a dealltwriaeth am iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

  • Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol [oedolion]
  • Iechyd a lles [oedolion]
  • Ymarfer proffesiynol yn weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
  • Diogelu unigolion
  • Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Cewch eich asesu gan gyfuniad o astudiaethau achos a sefydlwyd yn allanol, a chwestiynau aml ddewis. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gymhwyster egwyddorion a chyd-destunau Lefel 2 neu 3 neu gymhwyster ymarfer, neu chwilio am waith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs, dim ond awydd i lwyddo yn y diwydiant gofal.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw lleoliad gwaith yn hanfodol i’r cwrs yma. Ond byddai’n fanteisiol pe bai gennych un ai leoliad gwirfoddolwr neu brofiad blaenorol o’r sector gofal.

Ble alla i astudio City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2?

CPCE2252AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Ionawr 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr