En

YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Ymarfer Camu i Gerddoriaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Chwefror 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ychwanegiad gwych ar gyfer eich portffolio cymwysterau ffitrwydd. Cewch gasglu syniadau newydd ynghylch sut y gallwch ychwanegu mwy o amrywiaeth at eich sesiynau ymarfer corff grwp ac ychwanegu'r cynhwysyn arbennig hwnnw at eich sesiynau gydag ymarfer camu i gerddoriaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion sy'n dymuno dylunio a chyflwyno sesiynau ymarfer camu i gerddoriaeth diogel ac effeithiol.

...unrhyw un sydd yn frwd dros addysgu ymarfer corff grwp ac yn mwynhau addysgu i guriad a strwythur y gerddoriaeth.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ddod yn arweinydd ymarfer corff grwp, o fewn cyd-destun, gan fodloni gofynion y diwydiant sydd wedi'u nodi yn safon broffesiynol graidd ymarfer grwp CIMSPA. Ar gyfer Dyfarniad Lefel 2 YMCA mewn Arwain Ymarfer Corff Grwp: Ymarfer Camu i Gerddoriaeth, rhaid i ddysgwyr gyflawni 2 uned orfodol:

• Egwyddorion cynllunio a chyflwyno sesiynau ymarfer corff grwp

• Cynllunio a chyflwyno ymarfer grwp mewn dwr

Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol (CIMSPA).

Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn astudio:

  • Sut i ddylunio ac addysgu sesiynau ymarfer camu i gerddoriaeth diogel ac effeithiol
  • Egwyddorion cynhesu i fyny, y gromlin aerobig ac oeri
  • Gweithio i gerddoriaeth
  • Cymell cyfranogwyr
  • Amrywiaeth o sgiliau addysgu grwp
  • Sut i ymateb i faterion iechyd a diogelwch.

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs ac asesiad ymarferol.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddiant Ffitrwydd i gael lle ar y cwrs hwn neu fod wedi cwblhau'r unedau gorfodol canlynol:

• Anatomi a ffisioleg ar gyfer hyfforddwyr ymarfer corff a ffitrwydd

• Darparu profiad cwsmer cadarnhaol yn yr amgylchedd ymarfer corff

• Rheoli ffordd o fyw ac ymwybyddiaeth iechyd

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad: 16 o bwyntiau CPD REPs.

Dilyniant: Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i astudio Dyfarniad Lefel 2 YMCA mewn Hyfforddiant Gwrthiant Stiwdio.

Ble alla i astudio YMCA Gwobr mewn Cyfarwyddo Ymarfer Corff Grwp - Ymarfer Camu i Gerddoriaeth Lefel 2?

UCCE1381AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Chwefror 2025

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr