Trefnu Blodau (Uwch)

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£50.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
15 Mawrth 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Dilyniant o'r Cwrs Trefnu Blodau i ddechreuwyr. Yn ystod y cwrs 10 wythnos byddwch yn gallu datblygu technegau a'r defnydd o weadau o fewn dylunio. Bydd trin dail yn cael ei ddysgu i'w ddefnyddio mewn dyluniadau trefnu blodau modern/uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dysgwyr mwy profiadol gyda sgiliau sylfaenol i ddefnyddio technegau mwy datblygedig.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn datblygu sgiliau uwch i ddylunio trefniadau blodau mwy technegol gan ddefnyddio trin dail a gwifrau.

Mae asesiad anffurfiol ac adborth llafar gan eich tiwtor yn yr ystafell ddosbarth.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond disgwylir y bydd gennych rywfaint o brofiad trefnu blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y wers byddwch yn cael deunyddiau i gwblhau'r sesiwn, ond gofynnir i chi ddod â dail. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y gost ddeunydd. Efallai y bydd angen prynu ychydig mwy o eitemau yn ystod y cwrs ac efallai y byddwch am brynu eitemau penodol i gael golwg fwy personol.

Ble alla i astudio Trefnu Blodau (Uwch)?

EPCE3194AD
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 15 Mawrth 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr