En

BTEC Diploma Adeiladu Lefel 3 (Peirianneg Sifil) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£760.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy'n dilyn gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n dymuno gweithio ym meysydd pensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiectau, mesur meintiau, arolygu adeiladau ac fel technegwyr CAD.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

 

  • Cynllunio
  • Cynaliadwyedd
  • Dylunio neu weithio fel aelod o dîm safle

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae prentisiaethau Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar gael a bydd hyn hefyd yn gam dilyniant naturiol i'r prentisiaid hynny sydd eisoes wedi cyflawni NVQ yn seiliedig ar grefft.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Adeiladu Lefel 3 (Peirianneg Sifil) Lefel 3?

NPBD0054AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr