HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
21 Mehefin 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Dysgu am y derminoleg a ddefnyddir mewn diogelwch bwyd, ennill dealltwriaeth o'r egwyddorion mewn diogelwch bwyd, a sut i ddefnyddio gwybodaeth i reoli peryglon ac atal gwenwyn bwyd.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...sydd eisoes yn drinwyr bwyd, neu'n bwriadu bod yn drinwyr bwyd, yn y diwydiant arlwyo.

...rheiny sy'n cynnig gwasanaethau i leoliadau arlwyo, gan gynnwys gweithredwyr difa pla, peirianwyr cynnal a chadw, glanhawyr, a phersonél glanhau dillad a danfon.

Cynnwys y cwrs

Deall sut mae unigolion yn gallu cymryd cyfrifoldeb personol dros ddiogelwch bwyd.

Deall pwysigrwydd cadw ei hun yn lân a hylan.

Deall pwysigrwydd cadw ardaloedd gwaith yn lân a hylan.

Deall pwysigrwydd cadw bwyd yn ddiogel.

 

 

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich asesu drwy bapur cwestiynau amlddewis a osodir gan HABC (Highfield Awarding Body for Compliance). Gellir trefnu arholiad llafar i ymgeiswyr fyddai'n elwa o'r broses hon.

Beth nesaf?

Gall ymgeiswyr symud ymlaen at Ddyfarniad Lefel 3 HABC mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd.

Yn ogystal â rhedeg y cwrs hwn yn ein campysau ar gwrs agored, ar sail y cyntaf i’r felin, gall Coleg Gwent ddarparu’r cwrs yn eich safle (yn ddibynnol ar leiafswm niferoedd).

Gall y cwrs fod yn rhad ac am ddim neu hyd at 70% wedi’i ariannu ar gyfer cyflogwyr / dysgwyr cyflogedig cymwys.

 

Ble alla i astudio HABC Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2?

CSAW1362AJ
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 21 Mehefin 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr