YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£175.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Mawrth 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Bydd y Dyfarniad Lefel 3 mewn addasu ymarfer corff ar gyfer cleientiaid Cyn-enedigol ac Ôl-enedigol yn caniatáu i weithwyr ffitrwydd proffesiynol gydnabod y sgiliau, yr wybodaeth a'r cymhwysedd sydd eu hangen er mwyn gweithio gyda chleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol mewn modd heb oruchwyliaeth. Bydd ffocws ar yr ystyriaethau ar gyfer ymarfer corff diogel ac effeithiol a sut i gynllunio ac addasu ymarfer corff ar gyfer y cleientiaid penodol hyn.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer rheoli chwaraeon a gweithgaredd corfforol (CIMSPA).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

rydych chi'n weithiwr ffitrwydd proffesiynol sydd eisoes wedi'i gyflogi fel hyfforddwr ymarfer corff sydd eisiau gallu gweithio heb oruchwyliaeth gyda chleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.

... rydych yn weithiwr ffitrwydd proffesiynol sy'n chwilio am ddatblygiad proffesiynol parhaus perthnasol.

... rydych yn weithiwr ffitrwydd proffesiynol sy'n dymuno defnyddio'r cymhwyster fel llwyfan ar gyfer symud ymlaen i ddysgu pellach.

Cynnwys y cwrs

Modiwlau sy’n cael eu cynnwys:

  • Ystyriaethau ar gyfer ymarfer corff diogel ac effeithiol ar gyfer cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.
  • Dylunio rhaglenni ar gyfer cleientiaid cyn-enedigol ac ôl-enedigol.

Sut y cewch eich asesu:

  • Papur theori cwestiynau amlddewis.
  • Taflen waith ysgrifenedig.
  • Astudiaeth achos ysgrifenedig/ dylunio rhaglenni.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau un o’r canlynol:

  • Dyfarniadau YMCA Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd
  • Dyfarniadau YMCA Tystysgrif Lefel 2 mewn Cerdded Ffitrwydd
  • Dyfarniadau YMCA Diploma Lefel 3 mewn Addysgu Ioga
  • Dyfarniadau YMCA Diploma Lefel 3 mewn Dysgu Pilates

Gwybodaeth Ychwanegol

Addysgir y cwrs gan ddarlithwyr ffitrwydd cymwys.

Cyflwynir y cwrs hwn dros 3-4 diwrnod (ar y penwythnosau fel arfer).

Pwyntiau CPD REPs: 20

Pwyntiau CPD wedi’u cymeradwyo gan CIMPSA: 10

Ble alla i astudio YMCA Gwobr mewn Addasu Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Cyn Geni ac ar Ol Geni Lefel 3?

UPAW0550AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Mawrth 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr