En

HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
NP15 2ER

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Ebrill 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher i Dydd Gwener
Amser Dechrau

Amser Dechrau
14:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:30

Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant arlwyo yn goruchwylio diogelwch bwyd?

Bydd y cwrs hwn yn galluogi gwylwyr a rheolwyr yn y diwydiant arlwyo i reoli diogelwch bwyd a chydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch bwyd yn effeithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Goruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr llinell sy’n gweithio yn y diwydiant arlwyo

... Y rhai sy’n gweithio mewn gofal ac yn ymdrin â bwyd

... Y rheiny sy'n berchnogion ar, neu'n rheoli, busnes arlwyo bach.

... Unrhyw un sy’n awyddus i wella eu gwybodaeth am ddiogelwch bwyd.

Cynnwys y cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn dros 3 diwrnod fel rheol (18-24 awr). Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn dysgu:

  • Deall rôl y goruchwyliwr wrth sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd
  • Deall sut i roi arferion hylendid bwyd da ar waith a sut i'w monitro
  • Deall sut i roi gweithdrefnau diogelwch bwyd ar waith
  • Deall sut i roi arferion croeshalogi, microbioleg a rheoli tymheredd da ar waith a sut i'w monitro
  • Deall rôl y goruchwyliwr wrth hyfforddi staff

Asesu

  • Asesir y cwrs drwy bapur cwestiynau amlddewis 90 munud a osodir gan HABC (Highfield Awarding Body for Compliance).
  • Rhaid i ymgeiswyr hefyd sicrhau presenoldeb o 80%. 

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus ac yn cwrdd â’r meini prawf yn derbyn tystysgrif Dyfarniad Lefel 3 HABC mewn Diogelwch Bwyd.

Beth nesaf?

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gall ymgeiswyr symud ymlaen i Wobr Lefel 4 HABC mewn Rheoli Diogelwch Bwyd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ogystal â chynnal y dyfarniad hwn yn rheolaidd ar ein campysau fel rhan o gwrs agored, ar sail y cyntaf i'r felin, gall Coleg Gwent hefyd ddarparu'r cwrs hwn ar eich safle (yn amodol ar leiafswm niferoedd).

Gall y cwrs fod yn rhad ac am ddim neu hyd at 70% wedi’i ariannu ar gyfer cyflogwyr / dysgwyr cyflogedig cymwys.

Ble alla i astudio HABC Dyfarniad HABC mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo Lefel 3?

CPAW0526AC
NP15 2ER
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Ebrill 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr