City & Guilds Dyfarniad mewn Rheolaeth Canolfan Brawf MOT Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£399.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau symud ymlaen i Reolaeth Canolfan Brawf MOT.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...perchnogion canolfan Brofi, rheolwyr gwasanaeth, rheolwyr gweithdai neu unigolion sy’n gyfrifol am ofynion cydymffurfio cyfreithiol canolfan brofi.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn mynd i’r afael â gwasanaeth cwsmer a chwynion, systemau rheoli ansawdd a rheoli cydymffurfiaeth unrhyw orsaf sy’n profi cerbydau.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi ffitio'r gofynion mynediad isod:

  • meddu ar drwydded yrru gyfredol a llawn y DU ar gyfer y dosbarthiadau cerbydau rydych chi am eu profi
  • bod yn fecanydd medrus gydag o leiaf 4 blynedd o brofiad mewn cyflogaeth lawn amser yn gwasanaethu ac yn atgyweirio’r mathau o gerbydau y byddwch yn eu profi
  • heb unrhyw gollfarnau am droseddau 
  • Bod ag ‘enw da’ - bydd yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau yn sicrhau eich bod yn gymwys i fod yn brofwr MOT.


Bydd tiwtoriaid yn asesu cymwysterau/addasrwydd ymgeiswyr trwy gyfweliad cyn cofrestru.

Ble alla i astudio City & Guilds Dyfarniad mewn Rheolaeth Canolfan Brawf MOT Lefel 3?

NCAW0472DC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr