VTCT Dyfarniad mewn Triniaethau i'r Amrannau a'r Aeliau Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£125.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Chwefror 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
14:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:15

Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Pwrpas y cymhwyster hwn yw datblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch o allu galwedigaethol er mwyn cynnig eich gwasanaethau lliwio a siapio i’r amrannau a'r aeliau.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo a'i gefnogi gan Awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA), y corff gosod safonau ar gyfer cymwysterau trin gwallt, harddwch, ewinedd a sba.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unigolion hunan-gymhellol, sy’n gweithio’n galed, sy’n gyfeillgar ac yn meddu ar lefel uchel o gyflwyniad personol.

...dylech fod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn

...dylech fod â diddordeb yn y diwydiant harddwch neu'n gweithio ynddo’n barod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r Dyfarniad VTCT Lefel 2 mewn Triniaethau i’r Amrannau a'r Aeliau yn gymhwyster sydd wedi ei ddylunio i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i siapio (pliciwr blew) a lliwio (arlliwio amrannau ac aeliau).

Byddwch yn dysgu sut i gadw siâp yr ael wreiddiol neu newid siâp yr ael pe dymunir. Byddwch hefyd yn dysgu am nodweddion lliwiau gwahanol a’r broses gemegol o liwio.

Mae’r cwrs hwn y addas ar gyfer y rhai sydd eisiau blas ar fod yn dechnegydd amrannau ac mae hefyd yn fan cychwyn da ar gyfer dechrau gyrfa yn y maes.

Cewch eich asesu drwy gydol y cwrs drwy gyfuniad o aseiniadau byr ac asesiadau ymarferol o’ch gwaith.

Gofynion Mynediad

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr 16 oed a hyn.

Bydd disgwyl ichi fod â diddordeb yn y maes harddwch neu’n gweithio ynddo.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwisg:

  • Rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon mewn salonau
  • Gwallt wedi'i glymu'n ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
  • Ni ddylid gwisgo estyniadau ewinedd na farnais ewinedd
  • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Bydd disgwyl ichi wisgo eich gwisg diwydiant harddwch neu ddillad priodol a phrynu pecyn arlliwio fel amod o'ch lle ar y cwrs. Y gost yw oddeutu £30-£50.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio VTCT Dyfarniad mewn Triniaethau i'r Amrannau a'r Aeliau Lefel 2?

EPAW0447AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Chwefror 2023

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr