IMI / City & Guilds Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trydan/Hybrid Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerbydau Modurol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£450.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt

Yn gryno

Mae yna angen cynyddol am dechnegwyr modurol i gynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau hybrid a thrydan.

Bydd y cwrs hwn yn darparu'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio'n ddiogel ar systemau foltedd uchel sydd yn y ceir hyn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant modurol ar hyn o bryd

...unrhyw un sy'n gweithio yn y maes cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau hybrid/trydan

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu drwy ystod o weithgareddau dosbarth a gwaith ymarferol yn ein gweithdai sydd â chyfarpar gwerth chweil. Byddwch yn cael cyfle i weithio'n ymarferol gyda'n hystod o gerbydau trydan cyfoes.

Byddwch yn mynd i'r afael â:

  • Gweithio'n ddiogel ar gerbydau gyda systemau foltedd uchel
  • Gweithio'n ddiogel yn ystod cynnal a chadw arferol cerbydau hybrid/trydan
  • Ailosod cydrannau mewn systemau foltedd uchel cerbydau hybrid/trydan.
  • Trin cerbydau sydd â difrod i'r systemau foltedd uchel

Cewch eich asesu drwy:

  • Arholiad Ysgrifenedig
  • Asesiad ymarferol

Wedi cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

  • Lefel 2 Cynnal a Chadw Cerbydau Hybrid Trydan

Neu yn dilyn asesiad ymarferol pellach:

  • Lefel 3 Atgyweirio a Chyfnewid Cerbydau Hybrid/Trydan

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs ar gyfer technegwyr sy'n gweithio yn y diwydiant modurol ac yn meddu ar gymhwyster lefel 3 neu gyfwerth.

Does dim angen gwybodaeth flaenorol o weithio gyda cherbydau hybrid/trydan.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ceir yn prysur gynyddu i fod yn rhai sy'n defnyddio trydan, a bydd gofynion Iechyd a Diogelwch ynddynt eu hunain yn gofyn ichi fod yn wybodus am ddiogelwch pawb.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen ichi yn yr holl systemau cerbydau trydan sydd angen gofal ychwanegol a gwybodaeth arbenigol, a byddwch yn magu hyder a'r gallu i ddelio'n ddiogel ac effeithiol gyda phob math o gerbydau sy'n ymgorffori Systemau Foltedd Uchel.

Ble alla i astudio IMI / City & Guilds Dyfarniad mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trydan/Hybrid Lefel 2?

NCAW0259AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr