Canlyniadau a chyngor

Nid yw hi’n rhy hwyr i wneud cais ar gyfer ein hystod eang o gyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol sy’n dechrau ym mis Medi

Dechreuwch eich gyrfa gydag un o’n cyrsiau llawn amser neu addysg uwch lefel prifysgol - gwnewch gais nawr!

Cysylltwch â’n timau recriwtio myfyrwyr a derbyniadau cyfeillgar i drafod eich camau nesaf. Dewch i weld ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar ein Dyddiau Canlyniadau a Chyngor ym mhob un o’n campysau ar:

  • Dydd Iau 18 Aws – 8:30am-4:30pm
  • Dydd Gwener 19 Awst – 8:30am-4:00pm
  • Dydd Iau 25 Awst – 8:30am-4:30pm
  • Dydd Gwener 26 Awst – 8:30am-4:00pm
Cymerwch olwg ar yr ystod o gyrsiau galwedigaethol a Safon Uwch sydd gennym yn dechrau fis Medi.
Dewch o hyd i gwrs lefel prifysgol yn agos i gartref – astudiwch yn agos ac ewch yn bell y mis Medi hwn!

Ydych chi angen ychydig o gymorth gan ein tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar?

Do

Bydd angen ichi gadarnhau eich lle drwy fewngofnodi i’ch cyfrif Coleg Gwent. Os hoffech fwy o gyngor ac arweiniad cyn derbyn eich cynnig, gallwch sgwrsio gyda’n tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar ar 01495 333777 (dewiswch opsiwn 1), neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk.

Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ar eich cais, gan y byddwn yn anfon diweddariadau rheolaidd i’r cyfeiriad y byddwch yn ei nodi.

Naddo

Peidiwch â chynhyrfu! Nid yw hi’n rhy hwyr i wneud cais ar-lein ac ymuno â ni fis Medi.

Mae ein tîm Recriwtio Myfyrwyr cyfeillgar yma i’ch helpu i ddewis y cwrs perffaith i chi ac i gyflwyno’ch cais. Gallant eich helpu gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon, felly ffoniwch nhw ar 01495 333777 (dewisiwch opsiwn 1), neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk heddiw.

Neu beth am ddod i’n gweld ar un o’n Dyddiau Canlyniadau a Chyngor i archwilio mwy o opsiynau?

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd gyda’ch canlyniadau, ond peidiwch â phoeni os na fyddwch yn cael y canlyniadau a obeithiwyd. Beth bynnag fydd yn digwydd, rydym yma i’ch cefnogi a gallwch lwyddo yn Coleg Gwent.

Os na chawsoch y graddau oedd eu hangen arnoch ar gyfer eich cwrs, dewch draw ar gyfer eich ymrestru beth bynnag a gallwn drafod eich opsiynau. Os hoffech siarad â ni cyn hynny, bydd ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn barod i’ch helpu. Bydd gennym gwrs llawn amser neu addysg uwch i chi. Ffoniwch nhw ar 01495 333777 (dewisiwch opsiwn 1) neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk. heddiw.

Dim problem! Cysylltwch â’n tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 01495 333777 (dewiswch opsiwn 1) neu e-bostiwch helo@coleggwent.ac.uk. am gyngor ac arweiniad.

Mynnwch fwy o wybodaeth ynghylch ymrestru a dechrau eich cwrs llawn amser neu addysg uwch nawr. Edrychwn ymlaen at eich gweld ym mis Medi!