BTEC Diploma Cyntaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg/Welsh Medium) Level 2

Key Information

Subject Area

Subject Area
Health, Care & Early Years

Level

Level
2

Mode of Study

Mode of Study
Full Time

Location

Location
Crosskeys Campus

Start Date

Start Date
01 September 2020

Entry Requirements

Entry Requirements

Lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu'n uwch i gynnwys un ai Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol.

In a nutshell

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd am weithio yn y diwydiant iechyd neu ofal cymdeithasol sydd am ymgymryd â lleoliad gwaith rheolaidd ochr yn ochr â chwrs galwedigaethol cynhwysfawr.

Byddwch yn meithrin gwybodaeth sylfaenol sydd ei hangen er mwyn gweithio yn y sector gofal ac yn datblygu sgiliau hanfodol y sector i ddod â'ch gwybodaeth i'r lefel ofynnol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.

Byddwch yn astudio dwy uned orfodol a phedair uned ddewisol megis:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Deall anghenion unigolion
 • Anatomi a ffisioleg
 • Amrywiaeth ddiwylliannol

Byddwch yn dysgu drwy'r canlynol:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Profiad gwaith - rhan orfodol o'r rhaglen

This course is for you if...

Mae'n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb. Parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a huan-gymhelliant ynghyd â diddordeb am y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol yw'r rhinweddau hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld yn ein holl ddysgwyr. Cewch eich asesu'n barhaus ac mae disgwyl i chi barhau â'ch astudiaethau a gwaith cwrs/lleoliadau gwaith yn eich amser chi eich hun.

What will I be doing?

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2
 • Cymwysterau priodol cefnogol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Saesneg a Mathemateg

What is expected of me?

Mae'r asesiad yn seiliedig ar aseiniad ac arholiad.

What comes next?

Diploma Estynedig Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 neu gyflogaeth yn y sector gofal fel cynorthwyydd gofal er enghraifft.

Additional information

Bydd yn rhaid i bob dysgwyr gael gwiriad DBS boddhaol.

Where can I study BTEC Diploma Cyntaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg/Welsh Medium) Level 2?

CFBD0065WP
Crosskeys Campus
(Full Time)
Start Date: 01 September 2020

Have any questions or are not sure if this is the right course for you?

Call 01495 333 777 to speak to our Student Recruitment team

All courses may be subject to change

Print course information