• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Blaenau Gwent Learning Zone at Coleg Gwent, South Wales

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Cafodd campws ein Parth Dysgu bywiog ei agor yn 2012 ac yma y mae holl addysg Safon Uwch Blaenau Gwent yn digwydd. Yn 2014 daeth ein myfyrwyr yn fyfyrwyr Safon Uwch mwyaf llwyddiannus y fwrdeistref erioed.

 

Mae’r Parth Dysgu’n rhan o adfywiad hen safle’r Gwaith Dur yng Nglyn Ebwy. Adwaenir y safle nawr fel Y Gweithfeydd. Y peth cyntaf y sylwch chi arno yn y Parth Dysgu yw’r atriwm hyfryd sy’n creu ardal olau braf.

 

Gallwch ddewis o blith amrediad helaeth o gyrsiau yn cynnwys 32 o bynciau Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau. Mae staff dysgu’r Parth Dysgu hefyd wedi ennill gwobrau, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd y profiad a gewch yno o’r radd flaenaf.

 

Bydd ein cyfleusterau hynod gyfoes yn eich ysbrydoli, ac yn eich gyrru yn eich blaen. Maen nhw’n cynnwys:

  • Gweithdai adeiladu sydd wedi eu codi’n bwrpasol at ein defnydd
  • Ceginau proffesiynol
  • Stiwdio recordio
  • Ystafelloedd cyfrifiaduron Mac
  • Ardal berfformio
  • Salonau gwallt a harddwch (ar agor i’r cyhoedd)
  • Canolfan Adnoddau Dysgu
  • Costa Coffee 

CyfeiriadColeg Gwent
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhodfa Calch
Glynebwy
NP23 6GL

Map Google
 
 


Mae digonedd o le i astudio a chymdeithasu ymhob un o’n campysau, ac mae cysylltiadau Diwifr am ddim i fyfyrwyr.

 

 

Share this page