• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Materion ysbrydol

Materion ysbrydol

Gall ein tîm materion ysbrydol eich helpu i ddatblygu a deall eich bywyd ysbrydol. Rydyn ni’n cynnig:  

  • Cymorth a chefnogaeth ar adegau o angen a/neu argyfwng ysbrydol
  • Cymorth i unigolion, grwpiau a chymunedau sydd am ymarfer eu ffydd a’u credoau
  • Gwasanaeth cefnogi cynhwysol yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ynghylch ystod o faterion cydraddoldeb a lles
  • Cefnogaeth ysbrydol fugeiliol gyfrinachol
  • Gweithdai a sesiynau tiwtora ar gyfer dysgwyr ar bynciau’n ymwneud â materion ysbrydol, cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Mynediad at gymorth gan arweinwyr ffydd cydnabyddedig a gwasanaethau cymorth yng nghymunedau’r coleg
  • Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, megis troseddau casineb, ac ymwybyddiaeth ymhlith dysgwyr a staff.


Bydd y gwasanaeth yn eich galluogi i ddysgu mwy am systemau cred y byd, ac yn eich helpu i fyfyrio a gweddïo. Mae’r gwasanaeth ar gael i bawb ac yn delio gyda phob math o bethau sy’n ymwneud â’ch lles.

Os bydd angen help arnoch chi ar ôl colli rhywun annwyl, neu os ydych yn chwilio am atebion i ‘gwestiynau mawr’ bywyd, neu’n poeni bod ffrind mewn perygl, neu os oes arnoch chi help o unrhyw fath neu angen siarad â rhywun - rydyn ni yma ar eich cyfer chi.

Mae’r tîm Materion Ysbrydol yn gweithio’n agos gyda phartneriaethau Diogelwch yn y Gymuned, Cyngor Cydraddoldeb Hil De Cymru a Fforwm Troseddau Casineb Cymru gyfan. 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â  spirituality@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 01495 333638.Share this page